NieuwsVoedselbank Land van CuijkAanvragen voedselpakketDonateursPublicatiesVrijwilligersUitgiftepuntenNieuwsbrievenContact

Stichting Voedselbank Land van Cuijk

Stichting Voedselbank Land van Cuijk is opgericht d.d. 8-2-2006 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 17187250.

De Stichting heeft ten doel:

  1. het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling van levensmiddelen in Nederland en daarbuiten

  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Conform art. 32 lid 1 onderdeel 3 en art. 33 lid 1 onderdeel 4 Successiewet 1956 wordt de Stichting aangemerkt als Goede Doelen Stichting (ANBI)

Bestuur: voorzitter: Arie van Turnhout

             penningmeester: Peter van Son

             secretaris: Annemarie Kissing

             bestuurslid inzake de voedelveiligheid: Wim van der Wielen

             bestuurslid inzake social media en pr: Régie Driessen

 

De voedselbank wordt o.a. gesteund door: